Závěrečná Školička

25.05.2023

Ve středu 24. května proběhla III. a to závěrečná Školička před školou. Děti ukázaly rodičům svoji práci jak v individuálních, tak společných činnostech. V závěrečném povídání s otázkovými kartičkami se přidali i rodiče a společně s dětmi vymýšleli odpovědi, vzájemně se doplňovali. Celé setkání se neslo ve velice přátelské až rodinné náladě. Děkujeme dětem a rodičům za celý školní rok, za účast na projektu Školička před školou. Přejeme dětem, aby vykročily správnou nohou do nové role ŠKOLÁKA a vám rodičům přejeme, aby i pro vás tato nová role byla fajn a zůstali jste těmi naslouchajícími a trpělivými rodiči.