Zápis 2024/2025

ZÁPIS pro školní rok 2024/2025

proběhne v naší mateřské škole

v pondělí 13.5.2024 od 12 do 16 hodin.

Vážení rodiče,

od 1. 4. 2024 je pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy možnost využití Elektronického předzápisu.

Odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/uno-jasanek

Po zpuštění Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře). 

Rezervujte si čas - můžete si zadat v kolik hodin se k zápisu 13.5.2024 dostavíte.

Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte paní ředitelku na tel. 736 501 336, ráda Vám poradí s registrací a vyplněním údajů či tiskem přihlášky.  

Co přinést s sebou - v pondělí 13.5.2024 (12:00 - 16:00 hodin):

- rodný list dítěte a obřanský průkaz (k nahlédnutí)

- potvrzení od lékaře

- vyplněnou žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterou si vytisknete v elektronickém předzápisu. Žádost je také možné vyzvednout v mateřské škole, nebo stáhnout na webových stránkách školy - od 1.4.2024 

Ředitelka MŠ přijímá děti na základě kritérií a řídí se školskými obvody- spádovými oblastmi. 

Žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

Kriteria k přijetí

Školský obvod - spádovost